ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Management Engine (Intel® ME) ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Chipset Device Softwareรุ่นเก่าของ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) ใน Windows 7*/8*/8.1* ® NUC

Intel® Chipset Device Software Windows XP* ที่ใช้กับ Intel® NUC รุ่นเก่า

Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) ใน Windows XP* ที่ใช้ Intel® NUC