ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) ยูทิลิตี้

ยูทิลิตี้ตัวแสดงไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SHELL)

ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo)

EFI Platform Confidence Test Utility และระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ตระกูลผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1600/2400/2600/4600 v1 และ v2 (เฉพาะการทดสอบ ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิค)

บทช่วยสอนแบบโต้ตอบ RAID Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

ไดรเวอร์ RAID ฮาร์ดแวร์ SAS เพื่อ VMWare* ESX 4

Intel® Chipset Device Software for HECI

การทดสอบความมั่นใจของแพลตฟอร์ม S2600JF / S2600WP เพื่อ UEFI