ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* สําหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ของ Intel® รุ่นเก่า

16358
1/17/2016

บทนำ

มีไดรเวอร์ออนบอร์ดสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows* Server 2012 และ Windows Server 2012R2 (4.01.01.005)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • ขนาด: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

คำอธิบายโดยละเอียด

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ให้เรียกใช้แฟ้ม INSTALL.BAT หากไดรเวอร์ติดตั้งสําเร็จจะแสดงการติดตั้งสําเร็จ

โน้ต: ไดรเวอร์จะติดตั้งบน Windows* Server 2012 เท่านั้น ไดรเวอร์จะไม่ทํางานจนกว่าเครื่องจะรีบูต

โปรดดู ลิงก์นี้ สําหรับไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* Server 2016 และ Windows® 10

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้