ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Onboard Video Driver for Windows* for Legacy Intel® Server Boards and Systems

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

Intel® Chipset Device Software for HECI