ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7* & Windows Vista* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe)