ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJ3S

915801
PCN | MDDS

SLJ3R

915809
PCN | MDDS