ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJ3Z

915799
PCN | MDDS

SLJ2Z

915808
PCN | MDDS