ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดร์เวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows * [15.28]

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * 64 (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7 * และ Windows Vista * (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows Vista * 64 (exe)