ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

903239
PCN | MDDS
909923
PCN | MDDS
954746
PCN | MDDS
99AFL4
PCN