ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดประสิทธิภาพ Intel® Killer™

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับผู้ดูแลระบบ IT