ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRMBF

99C502
PCN
99C6TM
PCN
99C6V3
PCN

SRMBP

99C50A
PCN
99C6TP
PCN
99C6V6
PCN