ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G175230
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRL7K

99AT3L
PCN