ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRL66

99APD2
PCN
99ATJH
PCN
99ATJN
PCN