ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC 12 Compute Element Drivers for Intel® NUC P14E Laptop Element

Intel® NUC 11 Compute Element Drivers for Intel® NUC P14E Laptop Element

Intel ® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) driver for Windows® 10 for Intel® NUC P14E Laptop Element

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด

Intel® Context Sensing Service (ICSS) driver for Intel® NUC P14E Laptop Element running Windows® 10 & Windows 11*

Intel® HID Event Filter driver for Windows® 10 for Intel® NUC P14E Laptop Element