ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® NUC 12 Compute Element สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Intel® NUC 11 Compute Element สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Intel® HID Event Filter สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC P14E

ไดรเวอร์ Integrated Sensor Hub (ISH) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC P14E Laptop Element

ไดรเวอร์ Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel® NUC

ดาวน์โหลด