ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® NUC 12 Compute Element สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E

Intel® NUC 11 Compute Element Drivers for Intel® NUC P14E Laptop Element

ไดรเวอร์ Intel® HID Event Filter สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC P14E

Integrated Sensor Hub (ISH) driver for Windows® 10 and Windows 11* for Intel® NUC P14E Laptop Element

HotKey Services for Windows® 10 for Intel® NUC P14E Laptop Element

Intel® Gigabit Ethernet Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC P14E Laptop Element

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel® NUC

ดาวน์โหลด

Audio Install Package for Windows® 10 for Intel® NUC P14E Laptop Element