ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN

99AGK6
PCN
99AGK8
PCN
99AGKF
PCN
99AGKH
PCN
99AGKK
PCN
99CCF7
PCN