ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKNY

99AD2H
PCN | MDDS
99AFTT
PCN | MDDS
99AFVN
PCN | MDDS