ค้นหาบอร์ดเดสก์ท็อปที่เข้ากันได้

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้ด้วย โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500 Intel Desktop Compatibility Tool

ค้นหาบอร์ดที่เข้ากันได้

ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 500

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® Q570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W

ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 400

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W