ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Easy Streaming Wizard

Intel® Performance Maximizerโปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 11