ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - Windows*

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*