ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

985874
PCN | MDDS
99A77W
PCN | MDDS
99A780
PCN | MDDS