ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

99A784
PCN | MDDS
99A78F
PCN | MDDS
99A78G
PCN | MDDS