โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338T (แคช 36M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6314U (แคช 48M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N (แคช 48M, 2.20 GHz) Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4314 (แคช 24M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 4316 (แคช 30M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318Y (แคช 36M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5317 (แคช 18M, 3.00 GHz) Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6334 (แคช 18M, 3.60 GHz) Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6326 (แคช 24M, 2.90 GHz) Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 4309Y (แคช 12M, 2.80 GHz) Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6342 (แคช 36M, 2.80 GHz) Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310 (แคช 18M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6354 (แคช 39M, 3.00 GHz) Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318S (แคช 36M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6336Y (แคช 36M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5318N (แคช 36M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6312U (แคช 36M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4310T (แคช 15M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5320T (แคช 30M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338N (แคช 39M, 2.20 GHz) Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5315Y (แคช 12M, 3.20 GHz) Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352M (แคช 48M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8362 (แคช 48M, 2.80 GHz) Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8360Y (แคช 54M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358 (แคช 48M, 2.60 GHz) Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352Y (แคช 48M, 2.20 GHz) Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6338 (แคช 48M, 2.00 GHz) Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330N (แคช 42M, 2.20 GHz) Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8380 (แคช 60M, 2.30 GHz) Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8260Y (แคช 35.75M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352S(แคช 48M, 2.20 GHz) Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8358P (แคช 48M, 2.60 GHz) Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8352V (แคช 54M, 2.10 GHz) Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8368 (แคช 57M, 2.40 GHz) Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6348 (แคช 42M, 2.60 GHz) Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6346 (แคช 36M, 3.10 GHz) Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6330 (แคช 42M, 2.00 GHz) Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP1MHCPAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
โมดูลการเร่งความเร็วระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
โมดูลการจัดเก็บข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
โมดูลการจัดการของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MHSVAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
รองรับระดับ RAID
จำนวนพอร์ตภายใน
จำนวนพอร์ตภายนอก
หน่วยความจำแบบฝัง
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Launched 0, 1, 10, 5

ตัวเลือกโมดูลการจัดการ

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Launched
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Q3'17 Launched