ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN

99A6JX
PCN
99A6JZ
PCN
99A6K4
PCN
99A6K5
PCN
99A6KH
PCN
99A6KV
PCN
99A93X
PCN
99A93Z
PCN
99A940
PCN