ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC510 และ LAPBC710 [BCTGL357]

ชุดไดรเวอร์สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBC710 &LAPBC510

เครื่องมือในตัวเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI สําหรับแล็ปท็อป Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HID Event Filter สําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC P14E

บริการ Intel® NUC Software Studio สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Intel® NUC

ดาวน์โหลด