ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

BIOS Update for the Intel® NUC M15 Laptop Kit - LAPBC510 & LAPBC710 [BCTGL357]

Driver Pack for the Intel® NUC M15 Laptop Kit - LAPBC710 & LAPBC510

ดาวน์โหลด

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

ดาวน์โหลด