ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU 0GB, Tray

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SLN6H
รหัสการสั่งซื้อ
MA2085
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
TRAY
Stepping
C0

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLN6H

999FX9
PCN | MDDS