หน่วยประมวลผลวิสัยทัศน์ Intel® Movidius™ (VPU)

หน่วยประมวลผลภาพ Intel® Movidius™ สร้างคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่เป็นที่ต้องการสูงและเวิร์คโหลด AI บน edge ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยประมวลผลวิสัยทัศน์ Movidius มาพร้อมกับความสมดุลในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพด้านการคำนวณ โดยการจับคู่การคำนวณแบบขนานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ เข้ากับตัวเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์เฉพาะเวิร์กโหลดในสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะลดการเคลื่อนไหวของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลวิสัยทัศน์ช่วยให้กล้องอัจฉริยะ, เซิร์ฟเวอร์ Edge และอุปกรณ์ AI สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกในด้านต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกเสมือน การรักษาความปลอดภัย และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา ›

หน่วยประมวลผลวิสัยทัศน์ Intel® Movidius™ (VPU)

ภาพรวมหน่วยประมวลผลวิสัยทัศน์ Intel® Movidius™ Myriad™ X (VPU)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

2

เทคโนโลยีต่างๆ ของ Intel® อาจต้องการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการเปิดใช้บริการที่รองรับ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำ