ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® 7th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Computing Improvement Program

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*