ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994J
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN

999TJ3
PCN