ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J และ RS3P4GF016J

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J RSP3GD016J

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน