ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

Firmware Package for Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J and RS3P4GF016J

Windows* Driver for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J