ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994J
CCATS
NA
US HTS
8471801000