ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Windows* Driver for Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J and RS3P4GF016J

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Windows*

StorCLI Standalone Utility