ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Firmware Package for Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J and RS3P4GF016J

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*