ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN/MDDS

99AJGV
PCN | MDDS
99AJGX
PCN | MDDS
99AJGZ
PCN | MDDS