ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC X15 Laptop Kit - LAPKCx1x - Driver Pack

BIOS Update [KCTGL357] for the Intel® NUC X15 Laptop Kits - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

Patch for LAN issue on Intel® NUC Gen 11 (step 2)

Intel® NUC X15 Laptop Kits - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E - UniwillService for NUC Software Studio