ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

ข้อมูล PCN/MDDS

99AJGH
PCN | MDDS
99AJGK
99AJGL