ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15 - LAPKCx1x - ชุดไดรเวอร์

อัปเดต BIOS [KCTGL357] สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E - ยูนิวิลเซอร์วิสสําหรับ NUC Software Studio