ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGE0

999JAL
PCN | MDDS

SRGQY

999LMT
PCN | MDDS