ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Server System MCB2208WFAF10R, Single

รหัสการสั่งซื้อ
MCB2208WFAF10R

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G157815L1
US HTS
8471500150