Intel® Data Center Systems สำหรับ HCI, ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Azure Stack HCI

Intel® Data Center Systems ซึ่งได้รับการรับรองสำหรับ Microsoft Azure Stack HCI เป็นโซลูชันที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเร่งความเร็วและทำให้การปรับใช้สแต็ค HCI สมัยใหม่ง่ายขึ้น ระบบเหล่านี้ให้ความสามารถในการกำหนดค่าไว้มากมาย เพื่อรับมือกับความต้องการของเวิร์กโหลดต่างๆ มากมาย Hyper Converged Infrastructure (HCI) ทำให้การปรับใช้และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบง่าย และสแตก HCI สมัยใหม่ช่วยให้สามารถทำการปรับใช้แบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ได้

Intel® Data Center Systems สำหรับ HCI, ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Azure Stack HCI