ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) สําหรับ Linux*

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ S9200WK แพ็คเกจการอัปเดตระบบ UEFI (SUP)

BIOS และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)