ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) กับ Windows*

ไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดเพื่อ Linux* Intel® Server Systemตระกูล S9200WK

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) ยูทิลิตี้

ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo)