ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS ตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

ยูทิลิตี้ Intel® SNMP Subagent Stand-Alone Intel® Server Management สําหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)