ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Server Board S2600BPSR, OEM 10 Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BBS2600BPSR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

986114
PCN | MDDS