ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ตัวแสดงล็อกเหตุการณ์ของระบบ (จาก 677777) ของ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ Intel®* for Windows*® บอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® บนชิปเซ็ต Intel® 62X

ดาวน์โหลด Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) กับ Windows

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดของ Windows®บอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ดาวน์โหลด ตัวกําหนดค่า® Intel®ที่กําหนดค่าได้เพื่อ Linux*

ดาวน์โหลด Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

ดาวน์โหลด Intel® SNMP Subagentยูทิลิตี้แบบIntel® Server Managementเดี่ยวแบบสแตนด์อโลน® บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ดาวน์โหลด Intel® SNMP Subagent

ดาวน์โหลด Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* ที่ใช้ระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

ดาวน์โหลด Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์และ BIOS ตระกูล S2600BP For UEFI

ดาวน์โหลด บันทึกและเรียกคืนยูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®บนชิปเซ็ต Intel®62X

ดาวน์โหลด ยูทิลิตีเรียกข้อมูลระบบ (SysInfo)

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์วิดีโอบนเครื่องสําหรับ Windows * สําหรับบอร์ดและระบบ Intel® Server ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62 x

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Windows * สําหรับ Intel® RAID Controller RS3LC5/RS3LC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWBP12GBGBR5/AHWBP12GBGB)

ดาวน์โหลด Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และไดรเวอร์สําหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) Linux * สําหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์® Intel ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel®62X

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows * สําหรับบอร์ดและระบบของ Intel® Server ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62 x