ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Server System R2208WFQZSR, Single

รหัสการสั่งซื้อ
R2208WFQZSR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

986055
PCN | MDDS