ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G156910L1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRCZL

979019
PCN | MDDS