ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers