ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165612
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3RZ

961638
PCN | MDDS