ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Server Board S2600WF Family BIOS and Firmware Update Package for UEFI

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 62X Chipset