ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G171158L2
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

999L52
PCN | MDDS
99AHH3
PCN