ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ Windows* – HW เวอร์ชั่น 1.7

ไดรเวอร์Intel® QuickAssist Technologyสําหรับ FreeBSD* - HW เวอร์ชั่น 1.7