ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology สําหรับ Linux* – HW เวอร์ชั่น 1.X

ไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel® QuickAssist สําหรับ Windows * – รุ่น HW 1.X

ไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology สําหรับ VMware* – HW เวอร์ชั่น 1.X

ไดรเวอร์ Intel® QuickAssist Technology สําหรับ FreeBSD* - HW เวอร์ชั่น 1.X